Spesiale Bepalings en Voorwaardes vir insluiting op Dok Francois se lewenstylprogram

U verklaar hiermee dat u die Algemene Bepalings en Voorwaardes van die “blog” gelees het, en dit verstaan.  Al die Algemene Bepalings en Voorwaardes is van toepassing op Dok Francois se lewenstylprogram (hierin verder na verwys as “die Program”).  Enige herhaling van die Algemene Voorwaardes en Bepalings in die Spesiale bepalings en Voorwaardes hieronder is slegs om ekstra klem daarop te lê en beteken geensins dat die Spesiale Bepalings en Voorwaardes die Algemene Bepalings en Voorwaardes vervang nie.

Alvorens u deel word van die Program wil ons u aandag baie spesifiek op die volgende vestig, om seker te maak dat u enige addisionele risikos van die Program verstaan:

 1. Algemeen:
  1. Onthou dat u deelname aan hierdie Program op geen manier ‘n dokter-pasiënt verhouding tussen uself en Dr. Francois Jacobus Retief of ‘n andersydse professionele verhouding tussen uself en enige van sy werknemers of agente daarstel nie. (Daar word in hierdie dokument verder na Dokter Francois Retief, sy werknemers en agente as “Dokter Francois Retief” verwys). Terugvoering van Dokter Francois Retief of kommunikasie tussen uself en Dokter Francois Retief sal ook nie so ‘n verhouding daar stel nie
  2. Die doel van hierdie Program is om aan u inligting te gee oor u gesondheid en u op daardie manier te bemagtig om meer beheer oor u gesondheid te neem, maar Dokter Francois kan uiteraard op geen manier enige verantwoordelikheid neem vir u spesifieke toestand nie.
  3. Moet onder geen omstandighede uitstel om mediese advies van ‘n professionele geneesheer te verkry of enige mediese advies van u geneesheer verontagsaam of gering skat as gevolg van enige inligting wat u van Dokter Francois Retief kry as deel van u insluiting in die Program nie.
  4. Sien hierdie Program eerder as vennoot in u gesondheidsreis.
  5. Onthou dat hierdie Program vir persone ouer as 18 is. Persone jonger as 18 moet bygestaan word deur hul ouers of voogde.
 1. Addisionele risiko’s:
  1. U moet deeglik besef dat deelname aan die Program sekere baie ernstige gesondheidsrisiko’s kan teweegbring, wat, afhangend van u persoonlike beeld en omstandighede ernstige beserings kan veroorsaak of selfs lewensbedreigend kan wees.
  2. Deelname aan die Program het hier ‘n spesiale betekenis en sluit in om enige deel van die Program of aktiwiteit wat deel vorm van die Program te doen of selfs net ‘n deel van ’n aktiwiteit te doen wat deel vorm van die Program en beteken geensins dat die volle Program gevolg moet word nie.
  3.  Kontak u geneesheer voor u aan hierdie Program deelneem, en ook gereeld ten tye van die deelname aan die Program om seker te maak of dit in u spesifieke situasie gewens is om aan hierdie Program deel te neem.
  4. Die volgende lys bevat voorbeelde van toestande wat u risiko met deelname aan die Program kan verhoog: (Let daarop dat hierdie slegs ‘n paar voorbeelde is van wat gevare kan wees, hierdie is geensins ‘n volledige lys nie en word bloot genoem om u gedagtes ‘n aanknopingspunt te gee):
   1. Persone wat rook
   2. Persone ouer as 40 jaar
   3. Persone met suikersiekte
   4. Persone met hoë bloeddruk
   5. Persone met ‘n familiegeskiedenis of persoonlike geskiedenis van hartsiektes
   6. Persone met ‘n BMI van hoër as 30 (persone wat baie oorgewig is)
   7. Persone wat enige ernstige sisteemsiekte het (soos byvoorbeeld maar nie beperk tot kanker, outo-imuunsiektes, enige organe wat abnormaal is of probleme gee), of in die verlede aan so ‘n toestand gely het
   8. Persone met ‘n ongesonde lewenstyl
   9. Persone wat fisies onaktief is
   10. Persone met ‘n kritiese of negatiewe lewensingesteldheid
 1. Terugvoer:

Dokter Francois Retief sal binne sy vermoë en sover dit prakties is terugvoer aan u gee tydens u deelname aan die Progam. Enige sulke terugvoer sal egter uitsluitlik volgens die diskresie van Dokter Francois Retief wees, en u verkry geensins enige reg op sodanige terugvoer of terugvoer op enige manier of volgens enige standard of op terugvoer volgens enige spesifieke tydsraamwerk nie, ook nie wanneer enige tydsraamwerke in die Program of aan u persoonlik deurgegee word nie.

 1. Navorsing:

Met u deelname aan die program stem u toe dat Dokter Francoise Retief u inligting en resultate moontlik kan gebruik in navorsingstudies, en dat sulke inligting moontlik gepubliseer kan word.  Dokter Francois Retief sal nie u persoonlike inligting weergee of sodanige inligting weergee dat u daaruit persoonlik geïdentifiseer sal kan word nie.

 1. Beëindiging van deelname

Dokter Francois Retief het die reg om enige persoon se deelname aan die Program te beëindig met onmiddellike effek, en hoef geen redes te verskaf vir die beëindiging nie.

 1. Uitsluiting van aanspreeklikheid

U stem daartoe toe om nie vir Dokter Francois Retief aanspreeklik te hou vir enige skade van watter aard ook al wat lei uit u deelname aan die Program nie en besef dat u deelname geheel en al op u eie risiko is.

3 thoughts on “Spesiale Bepalings en Voorwaardes vir insluiting op Dok Francois se lewenstylprogram

 1. Alta Kinnear

  Hiermee aanvaar ek die bepalings en voorwaardes soos uiteengesit en wil graag deel wees van die program

  Reply
  1. admin Post author

   Dankie vir die bevestiging, Alta. Ons sien uit daarna om jou evaluasievorm te ontvang! Sien die webblad “Tuisevaluasie: Hoe gesond is ek?” vir instruksies oor hoe om die vorm af te laai en in te vul.

   Groetnis,
   Marina
   Dok Francois se Kuberkaptein

   Reply
 2. SusanB

  Hiermee aanvaar ek die bepalings en voorwaardes soos uiteengesit en wil graag deel wees van die program

  Reply

Maak 'n opmerking

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui